سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا)، با درخواست مشتریان، صحت اطلاعات اظهاری آنان را از طریق وب‌سرویس‌های حاکمیتی استعلام کرده و در صورت احراز، با اجازه آنها در پروفایل کاربریشان ثبت می‌کند. کسب‌وکارهای الکترونیکی نیز می‌توانند افزونه ورود و ثبت نام سامانه امتا را بر روی وب‌سایت خود پیاده‌سازی کرده و امکان ورود و ثبت نام مشتریان از این درگاه را فراهم کنند. این سامانه ترکیبی از شناخت مشتری و احراز هویت یکپارچه است.